• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

H Summit, ειδικεύεται δημιουργώντας εκπαιδευτικά προγράμματα για στελέχη εταιριών, εστιάζοντας εξίσου στη θεωρία και στη πράξη. Ανακαλύψτε περισσότερα στο video!

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Περιπέτειας

 

Τι είναι τα προγράμματα περιπέτειας;

Η ερώτηση: «τί περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα περιπέτειας» μας πηγαίνει αδιαμφισβήτητα στο «τί είναι περιπέτεια;». Η περιπέτεια είναι μια κατάσταση η οποία ελευθερώνει τα «κλειδωμένα» μυαλά, αναζωογονεί το γύρω περιβάλλον, πυροδοτεί τη φρέσκια σκέψη, ενθαρρύνει τον γόνιμο διάλογο και δίνει το έναυσμα για μάθηση.

Και αυτό ακριβώς στοχεύουν να κάνουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία είναι 100% βιωματικά. Εκπαίδευση για τη Summit δεν συνεπάγεται θεωρία, αλλά θεωρία ΚΑΙ πράξη. Η ρεαλιστική δράση και το ελεγχόμενο ρίσκο είναι που βοηθούν τους συμμετέχοντες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Summit να βγουν έξω απ’ το “comfort zone” τους και να βρουν λύσεις εδώ και τώρα για τα προβλήματα που παρουσιάζονται καθημερινά στον εργασιακό τους χώρο.

Προβλήματα μπορεί να είναι η διαχείριση κρίσεων ή η διαχείριση διαφορετικότητας αλλά και πιο "ειδικές περιπτώσεις" όπως η διαχείριση του χρόνου με τα παιδιά (βλέπε Precious Time: ένα workshop σχεδιασμένο για το πως συνδυάζεται το parenting με τη δουλειά). Το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαφέρει ανάλογα με την ανάγκη, αλλά οι βασικές αρχές της Summit παραμένουν ίδιες.

Τι θα κερδίσουν οι συμμετέχοντες

Μετά το πέρας του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν το θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και τα πρακτικά εφόδια να μπορούν να:

 • Οραματίζονται το αποτέλεσμα
 • Αναλύουν τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς του τρόπου σκέψης τους
 • Μαθαίνουν μέσα απ’ τη δοκιμή και το λάθος (test & try)
 • Διαχειρίζονται ανθρώπους με διαφορετικά στυλ και προσωπικότητες
 • Συνεργάζονται για να φτάσουν στην βέλτιστη λύση

Γιατί να επιλέξετε τη Summit

 • Συνδυάζουμε θεωρία και δράση με μοναδικό τρόπο, και προσεγγίζουμε τη συμπεριφορική αλλαγή χρησιμοποιώντας διάφορα μοντέλα και εργαλεία, σχεδιασμένα να βοηθήσουν την κατανόηση και να επιταχύνουν τη μάθηση. Ο συνδυασμός αυτός της θεωρίας και δράσης μας διαφοροποιεί μοναδικά στο χώρο της βιωματικής εκπαίδευσης και μας παρέχει το συγκριτικό πλεονέκτημα και την ανταγωνιστική αιχμή στην αγορά.
 • Διαθέτουμε πολύτιμη εμπειρία που ενισχύει τη μεταφορά της μάθησης στον εργασιακό χώρο.
 • Xρησιμοποιούμε ικανούς συνεργάτες και σχεδιάζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στους στόχους της εταιρίας σας
 • Eπιτυγχάνουμε απαράμιλλα επιτεύγματα στη βελτίωση της απόδοσης ομάδων.

 

Δομή Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Περιπέτειας

Εάν χρειαζόταν να περιγράψουμε τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Περιπέτειας της Summit με απλά λόγια τότε θα γράφαμε το εξής: «διασκεδαστικά προγράμματα με σοβαρή δομή & περιεχόμενο».Διότι συνδυάζουν αποτελεσματικά τεχνικές περιπέτειας με κλασσικά και καταξιωμένα εκπαιδευτικά εργαλεία. Ακολουθεί μια ενδεικτική δομή των προγραμμάτων για στελέχη εταιριών:

α. Mοντέλα & Θεωρίες:

Παρουσίαση μοντέλων και θεωριών που βοηθούν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να αναλύσουν την απόδοση της ομάδας.

β. Δραστηριότητες περιπέτειας στην Aίθουσα ή την Ύπαιθρο:

Ο Βιωματικός ή Εμπειρικός Μαθησιακός Κύκλος του Kolb, αποτελεί βάση όλων των εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών της Summit. Κατά τη διάρκεια του κύκλου, η σωματική δράση δίνει σταδιακά τη θέση της στη νοητική δράση, την δημιουργία και έκφραση συναισθημάτων.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Περιπέτειας βασίζονται στην εμπλοκή των συμμετεχόντων σε συνεχή σχολιασμό και ανασκόπηση σε προβλήματα που απασχολούν την ομάδα. Αυτή η διαδικασία αναδεικνύει τα βασικά σημεία μάθησης που μπορούν να μεταφερθούν κατ’ αρχήν στις επόμενες δραστηριότητες, και στη συνέχεια στον εργασιακό χώρο.

γ. Διαγνωστικά εργαλεία & εργαλεία αυτο-αξιολόγησης

Η σύνδεση δράσης, θεωρίας και αυτογνωσίας ενισχύεται με τη χρήση κατάλληλα επιλεγμένων διαγνωστικών εργαλείων και εργαλείων αυτο-αξιολόγησης και αυξάνει σημαντικά τη μάθηση. Η Summit χρησιμοποιεί την προσέγγιση «περιπέτειας» και συνδέει τα διαγνωστικά εργαλεία και μοντέλα αυτο-αξιολόγησης με τις δραστηριότητες για να βοηθάει τους συμμετέχοντες να μαθαίνουν σύμφωνα με το προσωπικό τους στυλ μάθησης και να μπορούν να μεταφέρουν τη γνώση αυτή στον εργασιακό χώρο. Κάποια από τα εργαλεία:

 1. David Kolb's Learning Styles Inventory (LSI-μαθησιακά στυλ)
  Το εργαλείο LSI παρουσιάζει τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ, προσφέρει αυτογνωσία και δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης σε επίλυση προβλημάτων, διαχείριση κρίσεων & ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων.
 2. MBTI Myers Brigs Type Indicator (συμπεριφορικά στύλ)
  Το εργαλείο MBTI είναι ένα σοβαρό, αξιόπιστο και εύχρηστο εργαλείο που βοηθάει τους ανθρώπους να κατανοήσουν το συμπεριφορικό τους προφίλ, και πως αυτό επηρεάζει τις σχέσεις τους με το περιβάλλον τους. Η κατανόηση των συμπεριφορικών στυλ βοηθάει τις ομάδες να γίνουν πιο αποτελεσματικές στον εργασιακό χώρο.
 3. MSCEIT Emotional Intelligence Test (Αξιολόγηση Συναισθηματικής Νοημοσύνης)
  Συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να νιώθω, χρησιμοποιώ, επικοινωνώ, αναγνωρίζω, περιγράφω, κατανοώ, μαθαίνω, διαχειρίζομαι, καταλαβαίνω και εξηγώ συναισθήματα. Το MSCEIT είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο που αξιολογεί το επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης και βοηθάει την ανάπτυξη ικανοτήτων όπως την αυτό-διαχείριση των συναισθημάτων και πολλά άλλα.
 4. Εργαλείο Ανάπτυξης Ομάδων
  Το Εργαλείο Ανάπτυξης Ομάδων (ΕΑΟ) βοηθάει τις ομάδες να αυτο-αξιολογήσουν δυνατά σημεία και σημεία βελτίωσης. Το εργαλείο αυτό βοηθάει στη δημιουργία μιας συλλογικής αξιολόγησης της ομάδας, καθώς και των πιο σημαντικών σημείων βελτίωσης.

Ενδεικτική Λίστα Προγραμμάτων: Solution Focused TeamsΗγεσία με Συναισθηματική Νοημοσύνη, Διαχείριση Κρίσεων, Διαχείριση Αλλαγών, Precious Time κ.λπ. Δείτε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η Summit στο πάνω μενού. 

Ask us Today

Happy Clients

Δεν υπάρχουν λόγια να σας ευχαριστήσω για την παρουσία και συμμετοχή σας στην 3η Πανεταιρική Συνάντηση της EGNATIA AVIATION. Ήσασταν όλοι καταπληκτικοί! Ανοικτοί, θετικοί, φιλικοί & υποστηρικτικοί!

Εκδηλώσεις σαν κι αυτή δεν τυχαίνουν απλά, απαιτούν προετοιμασία, πάθος και επαγγελματισμό και η ομάδα σας ήταν μεγάλο κομμάτι της!

Η εταιρεία μας δεν θα μπορούσε να ήταν πιο ικανοποιημένη από τις υπηρεσίες σας και προσδοκούμε να συνεχίσουμε την συνεργασία μας.

Περισσότερα