• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η συναισθηματική νοημοσύνη, ένα ευρύ φάσμα από δεξιότητες που καθορίζουν τη διοικητική απόδοση, είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας στον εργασιακό χώρο.

Ο Daniel Goleman εξηγεί την Συναισθηματική Νοημοσύνη

Ψυχολόγος και δημοσιογράφος, ο Daniel Goleman είναι ο συγγραφέας του "Εργασία με Συναισθηματική Νοημοσύνη". Ο Goleman πιστεύει ότι I.Q. δεν είναι πλέον όπως αποτιμάται, όπως ήταν κάποτε, ως ένας δείκτης της επιτυχίας ενός ατόμου. Τώρα είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη που έχει γίνει το νέο μέτρο σύγκρισης. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη αναφέρεται σε τομείς όπως η αυτογνωσία, ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες, και είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που οι εργοδότες ψάχνουν σήμερα.


Richard Boyatzis- Inspiring Others

Author and Professor Richard Boyatzis is one of the leading experts in leadership development and emotional intelligence (EI). His research on human behavior has revolutionized management education and helped spawn a new industry of competency consultants, researchers, academics and executive coaches.

Ask us Today

Happy Clients

Thanks so much for everything!

For the great team building activity, the amazing energy and positivity and, of course, for taking such good care of us so we didn't get lost around the wonderful Acropolis!

 

Περισσότερα