• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η συναισθηματική νοημοσύνη, ένα ευρύ φάσμα από δεξιότητες που καθορίζουν τη διοικητική απόδοση, είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας στον εργασιακό χώρο.

Ο Daniel Goleman εξηγεί την Συναισθηματική Νοημοσύνη

Ψυχολόγος και δημοσιογράφος, ο Daniel Goleman είναι ο συγγραφέας του "Εργασία με Συναισθηματική Νοημοσύνη". Ο Goleman πιστεύει ότι I.Q. δεν είναι πλέον όπως αποτιμάται, όπως ήταν κάποτε, ως ένας δείκτης της επιτυχίας ενός ατόμου. Τώρα είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη που έχει γίνει το νέο μέτρο σύγκρισης. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη αναφέρεται σε τομείς όπως η αυτογνωσία, ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες, και είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που οι εργοδότες ψάχνουν σήμερα.


Richard Boyatzis- Inspiring Others

Author and Professor Richard Boyatzis is one of the leading experts in leadership development and emotional intelligence (EI). His research on human behavior has revolutionized management education and helped spawn a new industry of competency consultants, researchers, academics and executive coaches.

Ask us Today

Happy Clients

Thanks Thodoris for this wonderful experience, I personally have learned more than I could even imagine! Each of us got in fact out of his comfort zone, and the result was simply amazing! If we just keep just that life probably starts at the end of our comfort zone, that would be in itself a very big achievement for this team building! Thanks again to your team, that made it happen!

Περισσότερα