• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το workshop 'LEADERSHIP Sailing CHALLENGE' χρησιμοποιεί τις ρεαλιστικές προκλήσεις της ιστιοπλοΐας και βοηθάει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν το ηγετικό τους προφίλ, να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες, και να γίνουν αποτελεσματικοί ΗΓΕΤΕΣ.

Leadership Sailing Challenge

Το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση, την αστάθεια και τις καταιγιστικές αλλαγές. Η ικανότητα ενός οργανισμού να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις καθορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματικότητα των ηγετών του.

Οι ηγέτες σήμερα, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά, ηγούνται και διοικούν σύνθετες ομάδες σε συνθήκες έντασης. Η επιτυχία στηρίζεται στις ηγετικές τους ικανότητες και την ικανότητά τους να ξεδιπλώνουν και αξιοποιούν όλες τις ικανότητες των συνεργατών τους.

Το πρόγραμμα “LEADERSHIP SAILING CHALLENGE” χρησιμοποιεί τις ρεαλιστικές συνθήκες που επικρατούν σε ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος και βοηθάει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν το ηγετικό τους προφίλ, να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες σε 8 σημαντικούς τομείς και να γίνουν:

Αποτελεσματικοί Ηγέτες Ομάδων

Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν ένα πλήρωμα με την καθοδήγηση έμπειρων ιστιοπλόων - εκπαιδευτών - managers. Κάθε συμμετέχων αναλαμβάνει, στα πλαίσια διαφορετικών ομάδων, διαφορετικούς ρόλους & καθήκοντα. Το workshop στοχεύει στη βελτίωση των ηγετικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στους ακόλουθους 8 τομείς:

  1. Change orchestration
  2. Driving persistence
  3. Creative assimilation
  4. People enablement
  5. Contextual thinking
  6. Directional clarity
  7. Reciprocal communication 
  8. Emotional Intelligence

 

Το workshop έχει συνολική διάρκεια 6 μέρες. Πριν από την έναρξη του workshop, κάθε συμμετέχων αξιολογεί τον εαυτό του χρησιμοποιώντας το Leadership Effectiveness 180°  feedback report.

 

Το workshop ξεκινάει με τη γνωριμία συμμετεχόντων και εκπαιδευτών και την εξοικείωση με το σκάφος. Παράλληλα, γίνεται η αρχική παρουσίαση του Leadership Effectiveness 180°  feedback report. Ακολουθεί μια ατομική συνάντηση κάθε συμμετέχοντα με έναν από τους εκπαιδευτές. Στη συνάντηση αναλύεται το προφίλ και σχεδιάζεται ένα πλάνο δράσης - βελτίωσης.

 

Στο ταξίδι, το πλήρωμα αναλαμβάνει σταδιακά όλα τα καθήκοντα:

  • εργάζεται σε βάρδιες στη διακυβέρνηση του σκάφους.
  • ασχολείται με όλες τις βοηθητικές εργασίες (προετοιμασία γευμάτων, φροντίδα καμπίνων κλπ) χωρισμένο σε ομάδες εργασίες.

 

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αξιολογείται η δράση των συμμετεχόντων, η επίδρασή της στην αποτελεσματικότητα του πληρώματος και δίνεται feedback (και από τους εκπαιδευτές και από το πλήρωμα).

 

Το workshop ολοκληρώνεται στην ξηρά. Κάθε συμμετέχων παίρνει αναλυτικό feedback από την ομάδα και από τους εκπαιδευτές. Σχηματίζει μια ολοκληρωμένη εικόνα του εαυτού του συγκρίνοντας, σε κάθε τομέα, την ατομική του αξιολόγηση με την αξιολόγηση ομάδας & εκπαιδευτών αλλά και με τον μέσο όρο. Παράλληλα, επανεξετάζει και αναπροσαρμόζει το ατομικό του πλάνο δράσης - βελτίωσης.