• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Lego® Serious Play® is a method/technique for thinking, communication, problem solving.

Lego® Serious Play®

Τι είναι?

Η μέθοδος LEGO® Serious Play® είναι μια  ολόφρεσκη, δια-δραστική και απόλυτα βιωματική διαδικασία σχεδιασμένη να αναπτύσσει την επικοινωνία, τη σκέψη και την επίλυση προβλημάτων. Είναι βασισμένη σε έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι η εκπαίδευση της μορφής ”hands-on minds-on” δημιουργεί βαθύτερη και ουσιαστικότερη κατανόηση του κόσμου γύρω μας και των δυνατοτήτων του.

 

Ένα workshop με τη μέθοδο LEGO® Serious Play®

 • διευκολύνει τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων
 • δημιουργεί την ευκαιρία για εξωτερίκευση βαθύτερων σκέψεων του ατόμου και της ομάδας
 • βοηθά τον αυτό-συλλογισμό

​Πως λειτουργεί

 

Ο κάθε συμμετέχοντας κατασκευάζει το δικό του τρισδιάστατο μοντέλο με ειδικά τουβλάκια LEGO®, σε απάντηση της ερώτησης που θέτει ο facilitator. Τα μοντέλα αυτά, γίνονται η βάση για διαμοιρασμό γνώσης, ομαδικές συζητήσεις, και αυτό-συλλογισμό.

Κατ’ επέκταση της ατομικής διαδικασίας, η ομάδα δημιουργεί την δική της απάντηση, σκεπτόμενη και αποφασίζοντας μέσα από τα μοντέλα που δημιουργεί, προκαλώντας νέες προσεγγίσεις και λύσεις στο υπό εξέταση θέμα.

Όλοι έχουν την ευκαιρία να “ζήσουν” τη λύση του θέματος μέσα από το μοντέλο που κατασκευάζουν, είτε σε ατομικό, είτε σε ομαδικό επίπεδο

 

Πότε χρησιμοποιείται

Κάθε workshop είναι μοναδικό και δημιουργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η μέθοδος είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για θέματα όπως:

 • Leadership Development
 • Branding and Identity
 • Organizational Development
 • Community Building
 • Project Management
 • Strategy
 • Team Building
 • Conflict Management
 • Planning and Execution
 • Innovation
 • Messy Problem Solving
 • Economic Development
 • Coaching and Mentoring

Ask us Today

Happy Clients

Thanks so much for everything!

For the great team building activity, the amazing energy and positivity and, of course, for taking such good care of us so we didn't get lost around the wonderful Acropolis!

 

Περισσότερα