• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Απασχολείτε εργαζόμενους που δουλεύουν σε μικρό ή μεγάλο ύψος? Αναζητάτε το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κατάρτιση τους?

Εκπαίδευση Εναεριτών

Η SUMMIT, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, προσφέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδεύει τους εργαζόμενους στη χρήση του, αναλαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο την οργάνωση της προστασίας των εργαζομένων από πτώση από ύψος, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IRATA.

Αναλαμβάνουμε επίσης την εκπαίδευση εναεριτών όλων των βαθμίδων, από απλούς εργαζόμενους σε ύψος έως επιβλέποντες εναερίτες, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα και την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Οι εργαζόμενοι σε ύψος χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 1. Εργαζόμενοι σε ύψος, όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης σε κενό, όμως η πρόσβαση και η θέση εργασίας επιτυγχάνεται με τη χρήση απλών μέσων (σκάλες, γέφυρες, ικριώματα).
 2. Εναερίτες - Εργαζόμενοι σε ύψος, όπου η πρόσβαση και η θέση εργασίας επιτυγχάνεται με τη χρήση των μεθόδων εναέριων εργασιών.

 

Ακολουθώντας τις επιταγές της σχετικής νομοθεσίας και με βάση την μακρόχρονη εμπειρία μας στην εκπαίδευση εργασιών σε ύψος συνδυάζουμε:

1. Οργανωμένη & έγκυρη εκπαίδευση στα πρότυπα IRATA
2. Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο στην Παλλήνη THE WALL
3. Πιστοποιημένους & έμπειρους εκπαιδευτές εργαζομένων σε ύψος
4. Πιστοποιημένο εξοπλισμό ασφαλείας για εργασίες σε ύψος

 

Επαγγελματική εμπειρία εκπαίδευσης εργαζομένων σε ύψος:

 •     Vodafone-Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ.
 •     Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.
 •     Siemens Α.Ε.
 •     Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού
 •     Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας
 •     Διεθνής Αιολική Θράκης Α.Ε.
 •     Εναλλακτική-Ενεργειακή Α.Ε.
 •     Τηλεδανός Α.Ε.Ε.
 •     Εμμανουήλ Δενδράκης Ε.Δ.Ε.
 •     Hellenic Lloyd's S.A.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων σε ύψος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε στη διάθεσή σας να σας ακούσουμε και να συζητήσουμε για όσα σας ενδιαφέρουν.

Ask us Today

Happy Clients

The team building for B&D’s managers was a success thanks to you! We were happy to spend these days with you. We learnt a lot about the team, about the different personalities, about the relationships between the different members and about the way we can improve our organization with these people! The indoor activities allowed us to understand many important concepts of management and the outdoor ones had put us in real situations of working as a whole team.

All the participants were very excited and they had the feeling to be in a very high level event where they could improve their skills. Many of them have sent us great emails to thank us (therefore thank you) for this team building.

Περισσότερα