• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Απασχολείτε εργαζόμενους που δουλεύουν σε μικρό ή μεγάλο ύψος? Αναζητάτε το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κατάρτιση τους?

Εκπαίδευση Εναεριτών

Η SUMMIT, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, προσφέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδεύει τους εργαζόμενους στη χρήση του, αναλαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο την οργάνωση της προστασίας των εργαζομένων από πτώση από ύψος, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IRATA.

Αναλαμβάνουμε επίσης την εκπαίδευση εναεριτών όλων των βαθμίδων, από απλούς εργαζόμενους σε ύψος έως επιβλέποντες εναερίτες, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα και την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Οι εργαζόμενοι σε ύψος χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 1. Εργαζόμενοι σε ύψος, όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης σε κενό, όμως η πρόσβαση και η θέση εργασίας επιτυγχάνεται με τη χρήση απλών μέσων (σκάλες, γέφυρες, ικριώματα).
 2. Εναερίτες - Εργαζόμενοι σε ύψος, όπου η πρόσβαση και η θέση εργασίας επιτυγχάνεται με τη χρήση των μεθόδων εναέριων εργασιών.

 

Ακολουθώντας τις επιταγές της σχετικής νομοθεσίας και με βάση την μακρόχρονη εμπειρία μας στην εκπαίδευση εργασιών σε ύψος συνδυάζουμε:

1. Οργανωμένη & έγκυρη εκπαίδευση στα πρότυπα IRATA
2. Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο στην Παλλήνη THE WALL
3. Πιστοποιημένους & έμπειρους εκπαιδευτές εργαζομένων σε ύψος
4. Πιστοποιημένο εξοπλισμό ασφαλείας για εργασίες σε ύψος

 

Επαγγελματική εμπειρία εκπαίδευσης εργαζομένων σε ύψος:

 •     Vodafone-Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ.
 •     Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.
 •     Siemens Α.Ε.
 •     Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού
 •     Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας
 •     Διεθνής Αιολική Θράκης Α.Ε.
 •     Εναλλακτική-Ενεργειακή Α.Ε.
 •     Τηλεδανός Α.Ε.Ε.
 •     Εμμανουήλ Δενδράκης Ε.Δ.Ε.
 •     Hellenic Lloyd's S.A.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων σε ύψος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε στη διάθεσή σας να σας ακούσουμε και να συζητήσουμε για όσα σας ενδιαφέρουν.

Ask us Today

Happy Clients

I would just like to take the opportunity to express my thanks to the excellent team that was leading our event.
Both Dimitris and Dimitris were for sure on top of their game: Engaging- Friendly- Guided us through the process as needing- Delivering the message we had set for the event.
I speak for all the member of the team when saying we had fun!

Περισσότερα