• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Απασχολείτε εργαζόμενους που δουλεύουν σε μικρό ή μεγάλο ύψος? Αναζητάτε το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κατάρτιση τους?

Εκπαίδευση Εναεριτών

Η SUMMIT, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, προσφέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδεύει τους εργαζόμενους στη χρήση του, αναλαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο την οργάνωση της προστασίας των εργαζομένων από πτώση από ύψος, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IRATA.

Αναλαμβάνουμε επίσης την εκπαίδευση εναεριτών όλων των βαθμίδων, από απλούς εργαζόμενους σε ύψος έως επιβλέποντες εναερίτες, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα και την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Οι εργαζόμενοι σε ύψος χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 1. Εργαζόμενοι σε ύψος, όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης σε κενό, όμως η πρόσβαση και η θέση εργασίας επιτυγχάνεται με τη χρήση απλών μέσων (σκάλες, γέφυρες, ικριώματα).
 2. Εναερίτες - Εργαζόμενοι σε ύψος, όπου η πρόσβαση και η θέση εργασίας επιτυγχάνεται με τη χρήση των μεθόδων εναέριων εργασιών.

 

Ακολουθώντας τις επιταγές της σχετικής νομοθεσίας και με βάση την μακρόχρονη εμπειρία μας στην εκπαίδευση εργασιών σε ύψος συνδυάζουμε:

1. Οργανωμένη & έγκυρη εκπαίδευση στα πρότυπα IRATA
2. Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο στην Παλλήνη THE WALL
3. Πιστοποιημένους & έμπειρους εκπαιδευτές εργαζομένων σε ύψος
4. Πιστοποιημένο εξοπλισμό ασφαλείας για εργασίες σε ύψος

 

Επαγγελματική εμπειρία εκπαίδευσης εργαζομένων σε ύψος:

 •     Vodafone-Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ.
 •     Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.
 •     Siemens Α.Ε.
 •     Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού
 •     Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας
 •     Διεθνής Αιολική Θράκης Α.Ε.
 •     Εναλλακτική-Ενεργειακή Α.Ε.
 •     Τηλεδανός Α.Ε.Ε.
 •     Εμμανουήλ Δενδράκης Ε.Δ.Ε.
 •     Hellenic Lloyd's S.A.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων σε ύψος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε στη διάθεσή σας να σας ακούσουμε και να συζητήσουμε για όσα σας ενδιαφέρουν.

Ask us Today

Happy Clients

Thanks Thodoris for this wonderful experience, I personally have learned more than I could even imagine! Each of us got in fact out of his comfort zone, and the result was simply amazing! If we just keep just that life probably starts at the end of our comfort zone, that would be in itself a very big achievement for this team building! Thanks again to your team, that made it happen!

Περισσότερα