• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Project Impossible

Διάρ­κεια:       1,30- 3,00 ώρες

Συμ­με­το­χή:    20-600 άτομα

Το­πο­θε­σία:   εσω­τε­ρι­κός χώρος ή/ και εξωτερικός χώρος

 

Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν ένα νέο project: σχηματίζουν ομάδες έρευνας αγοράς που στόχο έχουν να συλλέξουν τα μηνύματα της αγοράς και να καταστρώσουν το στρατηγικό πλάνο, αλλά και ομάδες που θα διανείμουν & τροφοδοτήσουν την αγορά με τα παλιά & νέα προϊόντα.

Το Project Impossible στοχεύει στο χτίσιμο ομαδικής συνείδησης και επίτευξη μέγιστης αποτελεσματικότητας, ενώ παράλληλα επιδιώκει την ενδυνάμωση της δια-ομαδικής κουλτούρας και συμπεριφοράς.

Περιλαμβάνει 2 στάδια υλοποίησης:

 • 1st sesssion: ice breakers & trust building activities (50 min)
 • 2nd session: Project Impossible scenario (120 min)

 

Το σύνολο των συμμετεχόντων χωρίζεται σε μεγαλύτερες ομάδες των 30 ατόμων και κάθε μεγαλύτερη σε 3 μικρές ομάδες. Κάθε τριάδα ομάδων αποτελεί μια καθετοποιημένη μονάδα με τμήματα management- marketing-πωλήσεων- διανομής και καλείται να υλοποιήσει τρεις σχετικές με το αντικείμενο τους δραστηριότητες (μία/ ομάδα) σε χρόνο 4 λετπών, όταν ο απαιτούμενος χρόνος για κάθε μία είναι αρχικά 10-20 λεπτά!

Με την λήξη του χρόνου προετοιμασίας η κάθε τριάδα ομάδων παρουσιάζει & χρονομετράται μπροστά στις υπόλοιπες, το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Ένταση, αγωνία & πανηγυρικό κλίμα στέφουν την τελική προσπάθεια των ομάδων!

 

Οφέλη

 • Διατμηματική συνεργασία
 • Διαχείριση χρόνου
 • Δυναμική ομάδας
 • Εφαρμογή best practises
 • Ομαδική αποτελεσματικότητα
 • Ομαδική επικοινωνία
 • Networking
 • Uniting Teams
 • Values Awareness
 • Energising a conference
 • Exploring Excellence
 • Fun & Motivation

Ask us Today

Happy Clients

The team building for B&D’s managers was a success thanks to you! We were happy to spend these days with you. We learnt a lot about the team, about the different personalities, about the relationships between the different members and about the way we can improve our organization with these people! The indoor activities allowed us to understand many important concepts of management and the outdoor ones had put us in real situations of working as a whole team.

All the participants were very excited and they had the feeling to be in a very high level event where they could improve their skills. Many of them have sent us great emails to thank us (therefore thank you) for this team building.

Περισσότερα