• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν ένα νέο project: σχηματίζουν ομάδες έρευνας αγοράς που στόχο έχουν να συλλέξουν τα μηνύματα της αγοράς.......

~~

Project Impossible

Διάρ­κεια:       1,30- 3,00 ώρες

Συμ­με­το­χή:    20-600 άτομα

Το­πο­θε­σία:   εσω­τε­ρι­κός χώρος ή/ και εξωτερικός χώρος

 

Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν ένα νέο project: σχηματίζουν ομάδες έρευνας αγοράς που στόχο έχουν να συλλέξουν τα μηνύματα της αγοράς και να καταστρώσουν το στρατηγικό πλάνο, αλλά και ομάδες που θα διανείμουν & τροφοδοτήσουν την αγορά με τα παλιά & νέα προϊόντα.

Το Project Impossible στοχεύει στο χτίσιμο ομαδικής συνείδησης και επίτευξη μέγιστης αποτελεσματικότητας, ενώ παράλληλα επιδιώκει την ενδυνάμωση της δια-ομαδικής κουλτούρας και συμπεριφοράς.

Περιλαμβάνει 2 στάδια υλοποίησης:

 • 1st sesssion: ice breakers & trust building activities (50 min)
 • 2nd session: Project Impossible scenario (120 min)

 

Το σύνολο των συμμετεχόντων χωρίζεται σε μεγαλύτερες ομάδες των 30 ατόμων και κάθε μεγαλύτερη σε 3 μικρές ομάδες. Κάθε τριάδα ομάδων αποτελεί μια καθετοποιημένη μονάδα με τμήματα management- marketing-πωλήσεων- διανομής και καλείται να υλοποιήσει τρεις σχετικές με το αντικείμενο τους δραστηριότητες (μία/ ομάδα) σε χρόνο 4 λετπών, όταν ο απαιτούμενος χρόνος για κάθε μία είναι αρχικά 10-20 λεπτά!

Με την λήξη του χρόνου προετοιμασίας η κάθε τριάδα ομάδων παρουσιάζει & χρονομετράται μπροστά στις υπόλοιπες, το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Ένταση, αγωνία & πανηγυρικό κλίμα στέφουν την τελική προσπάθεια των ομάδων!

 

Οφέλη

 • Διατμηματική συνεργασία
 • Διαχείριση χρόνου
 • Δυναμική ομάδας
 • Εφαρμογή best practises
 • Ομαδική αποτελεσματικότητα
 • Ομαδική επικοινωνία
 • Networking
 • Uniting Teams
 • Values Awareness
 • Energising a conference
 • Exploring Excellence
 • Fun & Motivation

Ask us Today

Happy Clients

Thanks Thodoris for this wonderful experience, I personally have learned more than I could even imagine! Each of us got in fact out of his comfort zone, and the result was simply amazing! If we just keep just that life probably starts at the end of our comfort zone, that would be in itself a very big achievement for this team building! Thanks again to your team, that made it happen!

Περισσότερα