• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Communication knot

  • Διάρ­κεια:        1,00- 1,30 ώρες
  • Συμ­με­το­χή:    20-100 άτομα
  • Το­πο­θε­σία:    εσω­τε­ρι­κός χώρος

 

Οι συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες καλούνται να αποκωδικοποιήσουν και να συνθέσουν τα μηνύματα της αγοράς- στην κυριολεξία να δέσουν τρεις κόμπους σε τρία διαφορετικού χρώματος σχοινιά. Η φαινομενικά απλή δραστηριότητα δημιουργεί συνεχώς προβλήματα από την στιγμή που οι ομάδες έρευνας βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες και η επικοινωνία μεταξύ τους γίνεται μόνο μέσω αγγελιοφόρου, ο οποίος επίσης λειτουργεί υπό περιορισμούς.  

Το σενάριο, υποστηριζόμενο από τις σχετικές βιωματικές δραστηριότητες, θα αναδείξει ιδανικά:

  • τις δυναμικές μέσα στις υπο-ομάδες
  • θα εντείνει παραδειγματικά τις δυσκολίες που ανακύπτουν στην λειτουργία μιας ομάδας
  • θα εντυπωσιάσει άμεσα με την αποτελεσματικότητα της παρουσίασης μηνυμάτων που αφορούν στην καθημερινή εργασιακή πρακτική
  • θα προβληματίσει καθώς θα προσφέρει αναψυχή

Ask us Today

Happy Clients

Thanks Thodoris for this wonderful experience, I personally have learned more than I could even imagine! Each of us got in fact out of his comfort zone, and the result was simply amazing! If we just keep just that life probably starts at the end of our comfort zone, that would be in itself a very big achievement for this team building! Thanks again to your team, that made it happen!

Περισσότερα