• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Communication knot

  • Διάρ­κεια:        1,00- 1,30 ώρες
  • Συμ­με­το­χή:    20-100 άτομα
  • Το­πο­θε­σία:    εσω­τε­ρι­κός χώρος

 

Οι συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες καλούνται να αποκωδικοποιήσουν και να συνθέσουν τα μηνύματα της αγοράς- στην κυριολεξία να δέσουν τρεις κόμπους σε τρία διαφορετικού χρώματος σχοινιά. Η φαινομενικά απλή δραστηριότητα δημιουργεί συνεχώς προβλήματα από την στιγμή που οι ομάδες έρευνας βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες και η επικοινωνία μεταξύ τους γίνεται μόνο μέσω αγγελιοφόρου, ο οποίος επίσης λειτουργεί υπό περιορισμούς.  

Το σενάριο, υποστηριζόμενο από τις σχετικές βιωματικές δραστηριότητες, θα αναδείξει ιδανικά:

  • τις δυναμικές μέσα στις υπο-ομάδες
  • θα εντείνει παραδειγματικά τις δυσκολίες που ανακύπτουν στην λειτουργία μιας ομάδας
  • θα εντυπωσιάσει άμεσα με την αποτελεσματικότητα της παρουσίασης μηνυμάτων που αφορούν στην καθημερινή εργασιακή πρακτική
  • θα προβληματίσει καθώς θα προσφέρει αναψυχή

Ask us Today

Happy Clients

Thanks so much for everything!

For the great team building activity, the amazing energy and positivity and, of course, for taking such good care of us so we didn't get lost around the wonderful Acropolis!

 

Περισσότερα