• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το δελτίο πρέπει να βγει στην ώρα του!!!!

Ομάδες μάχιμων δημοσιογράφων αναζητούν την καλύτερη είδηση και τον καλύτερο τρόπο να την παρουσιάσουν...

~~

Pulitzer Awards

 

Διάρ­κεια:       1,30- 4,00 ώρες

Συμ­με­το­χή:    20-100 άτομα

Το­πο­θε­σία:   εσω­τε­ρι­κός & εξωτερικός χώρος

 

Ομάδες μάχιμων δημοσιογράφων αναζητούν την καλύτερη είδηση και τον καλύτερο τρόπο να την παρουσιάσουν. Τις απαραίτητες ειδήσεις ή ενδείξεις ειδήσεων οι ομάδες τις κερδίζουν κομμάτι-κομμάτι μέσα από σειρά ομαδικών δοκιμασιών.
Στο τέλος των δοκιμασιών δίνεται χρόνος 1 ½ ώρας για κάθε ομάδα να αποδελτιώσει τις ειδήσεις & προετοιμάσει ένα δελτίο ειδήσεων και να το β ντεοσκοπήσει.
Η προβολή του δελτίου γίνεται στην ολομέλεια κατά την διάρκεια του γεύματος (TBD) και κρίνεται από πολυμελή κριτική επιτροπή.

 

Οφέλη

 • Διατμηματική συνεργασία
 • Διαχείριση χρόνου
 • Δυναμική ομάδας
 • Εφαρμογή best practises
 • Ομαδική αποτελεσματικότητα
 • Ομαδική επικοινωνία
 • Πρακτική ηγεσία
 • Brand Awareness
 • Creativitity
 • Exploring Excellence
 • Fun & Motivation
 • Networking
 • Out of the box thinking
 • Uniting Teams

Ask us Today

Happy Clients

Thanks Thodoris for this wonderful experience, I personally have learned more than I could even imagine! Each of us got in fact out of his comfort zone, and the result was simply amazing! If we just keep just that life probably starts at the end of our comfort zone, that would be in itself a very big achievement for this team building! Thanks again to your team, that made it happen!

Περισσότερα