• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Σύντομες, διασκεδαστικές & εξαιρετικά αποτελεσματικές δραστηριότητες για την καλύτερη γνωριμία & παρακίνηση των στελεχών σας.

Energizers- Ice breakers

Απλές, διασκεδαστικές ασκήσεις, πραγματοποιούνται στην αρχή και το τέλος κάθε προγράμματος. Διακρίνονται σε ασκήσεις έναρξης και τερματισμού:

  • Οι ασκήσεις έναρξης προθερμαίνουν τους συμμετέχοντες και δημιουργούν κλίμα καλής διάθεσης, απαραίτητο για την διεξαγωγή των υπολοίπων ασκήσεων.
  • Οι ασκήσεις τερματισμού βοηθούν την ομάδα να κλείσει με ευχάριστο τρόπο μια περίοδο ή όλο το πρόγραμμα. Στις ασκήσεις τερματισμού μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα και με κοινό στόχο, πολλές ομάδες. Η κοινή δράση τις βοηθάει να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό που πιθανά αναπτύχθηκε νωρίτερα στις ασκήσεις και να ξαναδεθούν σαν ομάδα  πριν διαλυθούν.

Υλοποιούμε όλες αυτές τις δράσεις, με στόχο την χαλαρή επικοινωνία μεταξύ των μελών των ομάδων που θα λειτουργήσουν στον χώρο. Εδώ περιλαμβάνονται και ασκήσεις που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και την  εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της ομάδας.

Στόχος αυτού του κύκλου είναι αφενός η εισαγωγή στην φιλοσοφία των ομαδικών δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν, αλλά και η μύηση στα μυστικά της δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης. 

Ask us Today

Happy Clients

Thank you for the excellent organization and the great level of service. You are continuing to surprise us positively with your creativity, commitment and consistency.
I am glad and so looking forward to the organization of future activities. Thank you for your positive energy!!!

Περισσότερα