• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Teambuilding activities for conference & meetings

Conference team activities

Εάν η συνηθισμένη διαδικασία ενός συνεδρίου σας έχει κουράσει και ζητάτε ομαδικές δράσεις που θα ανανεώσουν και ενθουσιάσουν τους συμμετέχοντες, έχουμε φρέσκιες ιδέες και ιδιαίτερα αποτελεσματικές δραστηριότητες, που θα ξεσηκώσουν, προβληματίσουν και δικτυώσουν τους συνέδρους.

Matrix core

Για μια πιο tech κα­τεύ­θυν­ση της εκ­δή­λω­σης, προ­τεί­νου­με ένα γρή­γο­ρο σε­νά­ριο με «εγκε­φα­λι­κές» δο­κι­μα­σί­ες οι οποί­ες θα εξι­τά­ρουν τους συμ­με­τέ­χο­ντες, θα τους προ­τρέ­ψουν να λει­τουρ­γή­σουν ως ομά­δες και να δρά­σουν κάτω από πίεση.

λεπτομέρειες

 

Grenian experience

Πρόκειται για ένα role playing που εστιάζει στην δια-τμηματική επικοινωνία και την επίλυση προβλημάτων μέσα από διαπραγμάτευση καθώς και στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στην δυνατότητα προσαρμοστικότητας μιας ομάδας.

λεπτομέρειες

 

"So you think you know?"

Το "So you think you know"  είναι ένα μοναδικό στο είδος του επιτραπέζιο ομαδικό παιχνίδι, που μπορεί να εφαρμοστεί στο λανσάρισμα νέων προιόντων ή υπηρεσιών, στην γνωριμία & κατανόηση των αξιών της εταιρείας, στην εφαρμογή best practises στην δουλειά, στην κατανόηση σύνθετων εννοιών της εκπαίδευσης προσωπικού καθώς και όπου απαιτείται η διάχυση εμπειριών & γνώσεων.

λεπτομέρειες

Project Impossible

Οι συμμετέχοντες αναλμβάνουν ένα νέο project: σχηματίζουν ομάδα έρευνας αγοράς που στόχο έχει να συλλέξει τα μηνύματα της αγοράς, να τα συνθέσει και να ορίσει το πλάνο δράσης καθώς και να τροφοδοτήσει την αγορά με το νέο υλικό. Φυσικά καλείται να διαχειριστεί και το σχετικό budget. Οι ομάδες περνούν από δύο στάδια δραστηριοποίησης προσθέτοντας ή αφαιρώντας από το budget τους ανάλογα με τις επιδόσεις τους!

λεπτομέρειες

Communication knot

Η φαινομενικά απλή δραστηριότητα δημιουργεί συνεχώς προβλήματα από την στιγμή που οι ομάδες έρευνας βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες και η επικοινωνία μεταξύ τους γίνεται μόνο μέσω αγγελιοφόρου, ο οποίος επίσης λειτουργεί υπό περιορισμούς.

λεπτομέρειες

 

Feedback me

Κάθε ομάδα αποτελείται από κατασκευαστές και παρατηρητές, ρόλος των οποίων είναι να παρατηρούν και καταγράφουν σε ειδικό έντυπο, ότι λέει και κάνει ο παρατηρούμενος συνεργάτης τους, όσο δραστηριοποιείται στο κατασκευαστικό project που προσπαθεί με την ομάδα του.

λεπτομέρειες

Ask us Today

Happy Clients

The team building for B&D’s managers was a success thanks to you! We were happy to spend these days with you. We learnt a lot about the team, about the different personalities, about the relationships between the different members and about the way we can improve our organization with these people! The indoor activities allowed us to understand many important concepts of management and the outdoor ones had put us in real situations of working as a whole team.

All the participants were very excited and they had the feeling to be in a very high level event where they could improve their skills. Many of them have sent us great emails to thank us (therefore thank you) for this team building.

Περισσότερα