• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Δημιουργία & καινοτομία σε ομαδικό επίπεδο

Δημιουργικές δράσεις

Κάθε επιχειρηματικό περιβάλλον χρειάζεται στελέχη με οργανωτικά & ηγετικά προσόντα, πολύ περισσότερο δε με πνεύμα ανήσυχο και δημιουργικό. Οι συμμετοχικές μας δράσεις, προκαλούν για σκέψη out of the box, με δημιουργικές προεκτάσεις, ώστε να οπτικοποιήσουν για όλους, αόριστες και συνήθως "δύσκολες" έννοιες.

 

Newsflash

Ομάδες μάχιμων δημοσιογράφων αναζητούν την καλύτερη είδηση και τον καλύτερο τρόπο να την παρουσιάσουν. Τις απαραίτητες ειδήσεις ή ενδείξεις ειδήσεων οι ομάδες τις κερδίζουν κομμάτι-κομμάτι μέσα από σειρά ομαδικών δοκιμασιών.

λεπτομέρειες

See what I see!

Στην αίθουσα συνεδρίου δημιουργούμε θέσεις εργασίας, με καβαλέτα, καμβάδες, παλέτες ζωγραφικής, χρώματα και πινέλα για τον καθένα, πούλιες, κόλλες, έντυπο υλικό καθώς και τα απαραίτητα για την χρήση νερά, απορροφητικά χαρτιά, ποδιές.....

λεπτομέρειες

Show time!

Στο σενάριο "Show time!" προτείνουμε την στόχευση του προγράμματος από πλευράς δραστηριοτήτων στο «ανέβασμα» από πλευράς ομάδων μικρών θεατρικών παραστάσεων με θέματα και ύφος της επιλογής μας.

λεπτομέρειες

Creative Cocktails

Οι ομάδες συνθέτουν κομμάτι- κομμάτι την συνταγή για την παρασκευή του cocktail. Τα κομμάτια της συνταγής και τα υλικά για την παρασκευή του cocktail, η ομάδα τα συγκεντρώνει μέσα από διαπραγματεύσεις με τις υπόλοιπες ομάδες, ανάλογα πάντα με τα υλικά που διατίθενται.....

λεπτομέρειες

Ask us Today

Happy Clients

The team building for B&D’s managers was a success thanks to you! We were happy to spend these days with you. We learnt a lot about the team, about the different personalities, about the relationships between the different members and about the way we can improve our organization with these people! The indoor activities allowed us to understand many important concepts of management and the outdoor ones had put us in real situations of working as a whole team.

All the participants were very excited and they had the feeling to be in a very high level event where they could improve their skills. Many of them have sent us great emails to thank us (therefore thank you) for this team building.

Περισσότερα