• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ομαδικές δραστηριότητες & προγράμματα teambuilding που εστιάζουν σε ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία της επαγγελματικής πραγματικότητας: την προσαρμογή στις συνεχόμενες αλλαγές.

Values & soft skills teambuilding

Τα teambuilding που εστιάζουν στις αξίες της εταιρείας ή στα soft skills των ανθρώπων σας, προσφέρουν σ' εσάς μια μοναδική ευκαιρία να προσθέσετε επιπλέον αξία στην εταιρική σας εκδήλωση: μεταφέροντας μέρος της μοναδικής μας τεχνογνωσίας GrowPlay®, βοηθάμε τους ανθρώπους σας να συνειδητοποιήσουν το ΓΙΑΤΙ πήραν μέρος σ' ένα teambuilding πρόγραμμα και γιατί αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να είναι πιο παραγωγικοί και περισσότερο χαρούμενοι!

Κρίσιμο στοιχείο της διαδικασίας αποτελεί το debriefing στο τέλος κάθε δραστηριότητας ή συνόλου δραστηριοτήτων, με ερωτήσεις ή συζητήσεις που συνοψίζουν τις αποτελεσματικές συμπεριφορές & ενέργειες στην εργασία.

Ο ρόλος των facilitator μας, εξυπηρετεί διττά καθώς εκτός του team facilitation αποτελούν και ουσιαστικούς παράγοντες παρακίνησης & δημιουργίας φιλικού- ανθρώπινου κλίματος μέσα στην ομάδα. Η χρήση των ομαδικών δραστηριοτήτων γίνεται με αυτό το κριτήριο (κατάλληλες δραστηριότητες για το προφίλ της εκάστοτε ομάδας).

Ask us Today

Happy Clients

Thank you for the excellent organization and the great level of service. You are continuing to surprise us positively with your creativity, commitment and consistency.
I am glad and so looking forward to the organization of future activities. Thank you for your positive energy!!!

Περισσότερα