• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ομαδικές δραστηριότητες & προγράμματα teambuilding που εστιάζουν σε ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία της επαγγελματικής πραγματικότητας: την προσαρμογή στις συνεχόμενες αλλαγές.

Values & soft skills teambuilding

Τα teambuilding που εστιάζουν στις αξίες της εταιρείας ή στα soft skills των ανθρώπων σας, προσφέρουν σ' εσάς μια μοναδική ευκαιρία να προσθέσετε επιπλέον αξία στην εταιρική σας εκδήλωση: μεταφέροντας μέρος της μοναδικής μας τεχνογνωσίας GrowPlay®, βοηθάμε τους ανθρώπους σας να συνειδητοποιήσουν το ΓΙΑΤΙ πήραν μέρος σ' ένα teambuilding πρόγραμμα και γιατί αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να είναι πιο παραγωγικοί και περισσότερο χαρούμενοι!

Κρίσιμο στοιχείο της διαδικασίας αποτελεί το debriefing στο τέλος κάθε δραστηριότητας ή συνόλου δραστηριοτήτων, με ερωτήσεις ή συζητήσεις που συνοψίζουν τις αποτελεσματικές συμπεριφορές & ενέργειες στην εργασία.

Ο ρόλος των facilitator μας, εξυπηρετεί διττά καθώς εκτός του team facilitation αποτελούν και ουσιαστικούς παράγοντες παρακίνησης & δημιουργίας φιλικού- ανθρώπινου κλίματος μέσα στην ομάδα. Η χρήση των ομαδικών δραστηριοτήτων γίνεται με αυτό το κριτήριο (κατάλληλες δραστηριότητες για το προφίλ της εκάστοτε ομάδας).

Ask us Today

Happy Clients

Thanks Thodoris for this wonderful experience, I personally have learned more than I could even imagine! Each of us got in fact out of his comfort zone, and the result was simply amazing! If we just keep just that life probably starts at the end of our comfort zone, that would be in itself a very big achievement for this team building! Thanks again to your team, that made it happen!

Περισσότερα