• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ομαδικές δραστηριότητες & προγράμματα teambuilding που εστιάζουν σε ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία της επαγγελματικής πραγματικότητας: την προσαρμογή στις συνεχόμενες αλλαγές.

Values & soft skills teambuilding

Τα teambuilding που εστιάζουν στις αξίες της εταιρείας ή στα soft skills των ανθρώπων σας, προσφέρουν σ' εσάς μια μοναδική ευκαιρία να προσθέσετε επιπλέον αξία στην εταιρική σας εκδήλωση: μεταφέροντας μέρος της μοναδικής μας τεχνογνωσίας GrowPlay®, βοηθάμε τους ανθρώπους σας να συνειδητοποιήσουν το ΓΙΑΤΙ πήραν μέρος σ' ένα teambuilding πρόγραμμα και γιατί αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να είναι πιο παραγωγικοί και περισσότερο χαρούμενοι!

Κρίσιμο στοιχείο της διαδικασίας αποτελεί το debriefing στο τέλος κάθε δραστηριότητας ή συνόλου δραστηριοτήτων, με ερωτήσεις ή συζητήσεις που συνοψίζουν τις αποτελεσματικές συμπεριφορές & ενέργειες στην εργασία.

Ο ρόλος των facilitator μας, εξυπηρετεί διττά καθώς εκτός του team facilitation αποτελούν και ουσιαστικούς παράγοντες παρακίνησης & δημιουργίας φιλικού- ανθρώπινου κλίματος μέσα στην ομάδα. Η χρήση των ομαδικών δραστηριοτήτων γίνεται με αυτό το κριτήριο (κατάλληλες δραστηριότητες για το προφίλ της εκάστοτε ομάδας).

Ask us Today

Happy Clients

Thanks so much for everything!

For the great team building activity, the amazing energy and positivity and, of course, for taking such good care of us so we didn't get lost around the wonderful Acropolis!

 

Περισσότερα