• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το δελτίο πρέπει να βγει στην ώρα του!!!!

Pulitzer Awards

 

Διάρ­κεια:       1,30- 4,00 ώρες

Συμ­με­το­χή:    20-100 άτομα

Το­πο­θε­σία:   εσω­τε­ρι­κός & εξωτερικός χώρος

 

Ομάδες μάχιμων δημοσιογράφων αναζητούν την καλύτερη είδηση και τον καλύτερο τρόπο να την παρουσιάσουν. Τις απαραίτητες ειδήσεις ή ενδείξεις ειδήσεων οι ομάδες τις κερδίζουν κομμάτι-κομμάτι μέσα από σειρά ομαδικών δοκιμασιών.
Στο τέλος των δοκιμασιών δίνεται χρόνος 1 ½ ώρας για κάθε ομάδα να αποδελτιώσει τις ειδήσεις & προετοιμάσει ένα δελτίο ειδήσεων και να το β ντεοσκοπήσει.
Η προβολή του δελτίου γίνεται στην ολομέλεια κατά την διάρκεια του γεύματος (TBD) και κρίνεται από πολυμελή κριτική επιτροπή.

 

Οφέλη

 • Διατμηματική συνεργασία
 • Διαχείριση χρόνου
 • Δυναμική ομάδας
 • Εφαρμογή best practises
 • Ομαδική αποτελεσματικότητα
 • Ομαδική επικοινωνία
 • Πρακτική ηγεσία
 • Brand Awareness
 • Creativitity
 • Exploring Excellence
 • Fun & Motivation
 • Networking
 • Out of the box thinking
 • Uniting Teams

Ask us Today

Happy Clients

I would just like to take the opportunity to express my thanks to the excellent team that was leading our event.
Both Dimitris and Dimitris were for sure on top of their game: Engaging- Friendly- Guided us through the process as needing- Delivering the message we had set for the event.
I speak for all the member of the team when saying we had fun!

Περισσότερα