• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το δελτίο πρέπει να βγει στην ώρα του!!!!

Newsflash

 

Διάρ­κεια:       1,30- 4,00 ώρες

Συμ­με­το­χή:    20-100 άτομα

Το­πο­θε­σία:   εσω­τε­ρι­κός & εξωτερικός χώρος

 

Ομάδες μάχιμων δημοσιογράφων αναζητούν την καλύτερη είδηση και τον καλύτερο τρόπο να την παρουσιάσουν. Τις απαραίτητες ειδήσεις ή ενδείξεις ειδήσεων οι ομάδες τις κερδίζουν κομμάτι-κομμάτι μέσα από σειρά ομαδικών δοκιμασιών.
Στο τέλος των δοκιμασιών δίνεται χρόνος 1 ½ ώρας για κάθε ομάδα να αποδελτιώσει τις ειδήσεις & προετοιμάσει ένα δελτίο ειδήσεων και να το β ντεοσκοπήσει.
Η προβολή του δελτίου γίνεται στην ολομέλεια κατά την διάρκεια του γεύματος (TBD) και κρίνεται από πολυμελή κριτική επιτροπή.

 

Οφέλη

 • Διατμηματική συνεργασία
 • Διαχείριση χρόνου
 • Δυναμική ομάδας
 • Εφαρμογή best practises
 • Ομαδική αποτελεσματικότητα
 • Ομαδική επικοινωνία
 • Πρακτική ηγεσία
 • Brand Awareness
 • Creativitity
 • Exploring Excellence
 • Fun & Motivation
 • Networking
 • Out of the box thinking
 • Uniting Teams

Ask us Today

Happy Clients

The team building for B&D’s managers was a success thanks to you! We were happy to spend these days with you. We learnt a lot about the team, about the different personalities, about the relationships between the different members and about the way we can improve our organization with these people! The indoor activities allowed us to understand many important concepts of management and the outdoor ones had put us in real situations of working as a whole team.

All the participants were very excited and they had the feeling to be in a very high level event where they could improve their skills. Many of them have sent us great emails to thank us (therefore thank you) for this team building.

Περισσότερα