• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το workshop στοχεύει στην ενίσχυση της ατομικότητας, την ενεργοποίηση πολλαπλών ειδών νοημοσύνης αλλά και την βελτίωση της ικανότητας του ατόμου να ενταχθεί αποτελεσματικά στην ομάδα.

Από την Ατομικότητα στην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα στην Αποτελεσματικότητα

Το workshop έχει τρεις άξονες :

Ατομικότητα: Δράσεις και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ατομικής (προσωπικής και επαγγελματικής) ταυτότητας με τρόπο τέτοιο που θα επιτρέψει στο άτομο να εντάξει το δυναμικό  του στο αναπτυξιακό  πλάνο μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας

Ομαδικότητα: Δράσεις και δραστηριότητες που αποσκοπούν σε μια διαφορετική και βαθύτερη αναγνώριση των μελών της ομάδας με εστίαση στα θετικά στοιχεία τους, την ενίσχυση αξιών όπως η ακεραιότητα και η εμπιστοσύνη καθώς και στην αποκατάσταση κάποιων προκαταλήψεων για τμήματα και τομείς της εταιρίας

Αποτελεσματικότητα: Δράσεις και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας σε διάφορα «πειραματικά» projects και τη μεταφορά αυτής  της τεχνογνωσίας στη καθημερινή εργασιακή ζωή.

 

Το workshop στοχεύει στην:

α) ενίσχυση της ατομικότητας ως δομικό στοιχείο μιας αποτελεσματικής ομάδας, στοιχείο που εγγυάται και τη διάρκεια του αποτελέσματος

β) ενεργοποίηση πολλαπλών ειδών νοημοσύνης, όχι μόνο νοητικής αλλά και συναισθηματικής / κιναισθητικής, στοιχείο που εγγυάται ουσιαστικότερη συμμετοχή στα «δρώμενα»

γ) βελτίωση της ικανότητα του ατόμου να ενταχθεί αποτελεσματικά στο ζευγάρι, την οικογένεια, την επαγγελματική ομάδα

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 

A.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Εμπιστοσύνη και ομαδικές αξίες ως βάση της ομαδικής εργασίας.

Β. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

 • Το προσωπικό & το επαγγελματικό μου όραμα.
 • Διερεύνηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων και ταλέντων μου.
 • Διερεύνηση επαναλαμβανόμενων patterns που με εμποδίζουν στην επίτευξη των επαγγελματικών επιδιώξεων μου και χρειάζεται να απελευθερώσω.
 • Αξίες που με ενισχύουν στην επίτευξη των επαγγελματικών επιδιώξεων μου.

 

Γ. ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

 • Η σημασία των προτεραιοτήτων.
 • Η αξία του σχεδιασμού και του αποτελέσματος.
 • Καταγραφή διαφορετικών προσωπικών ικανοτήτων και διαμόρφωση ομαδικού περιβάλλοντος εργασίας.

 

Δ. ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • Ο ρόλος της ηγεσίας.
 • Διενέργεια ομαδικών projects με αξιοποίηση των ικανοτήτων και της ηγεσίας.
 • Θετική Ανατροφοδότηση.
 • Απελευθέρωση των patterns που εγκλωβίζουν την αποτελεσματικότητά μας.
 • Συμβόλαιο κεφαλαιοποίησης της γνώσης.

Ask us Today

Happy Clients

The team building for B&D’s managers was a success thanks to you! We were happy to spend these days with you. We learnt a lot about the team, about the different personalities, about the relationships between the different members and about the way we can improve our organization with these people! The indoor activities allowed us to understand many important concepts of management and the outdoor ones had put us in real situations of working as a whole team.

All the participants were very excited and they had the feeling to be in a very high level event where they could improve their skills. Many of them have sent us great emails to thank us (therefore thank you) for this team building.

Περισσότερα