• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η συνταγή της επιτυχίας

Τα υλικά είναι απλά και ο χρόνος προετοιμασίας μικρός, η διαδικασία ωστόσο θα κλείσει πανηγυρικά, καθώς όλοι θα κληθούν να πιουν τα cocktails τους!

~~

Creative Cocktails

Διάρ­κεια:       2,00- 4,00 ώρες

Συμ­με­το­χή:    20-150 άτομα

Το­πο­θε­σία:   εσω­τε­ρι­κός & εξω­τε­ρι­κός χώρος

 

Προτείνουμε ένα σενάριο στο οποίο οι ομάδες που θα χωριστούν μεταξύ των συμμετεχόντων προσπαθούν να συναγωνισθούν στην παρασκευή ενός πολύ δροσερού Cocktail ή αλλιώς την πιο επιτυχημένη συνταγή συνεργασίας!!

Οι ομάδες συνθέτουν κομμάτι- κομμάτι την συνταγή για την παρασκευή του cocktail. Τα κομμάτια της συνταγής και τα υλικά για την παρασκευή του cocktail, η ομάδα τα συγκεντρώνει μέσα από διαπραγματεύσεις με τις υπόλοιπες ομάδες, ανάλογα πάντα με τα υλικά που διατίθενται.

Προτείνουμε την ετοιμασία κάποιων από τα τρία πιο γνωστά παγκοσμίως Cocktails:

COSMOPOLITAN- DAIQUIRI- MOJITO

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι απλά και ο χρόνος προετοιμασίας μικρός, το αποτέλεσμα ωστόσο θα κλείσει πανηγυρικά την όλη διαδικασία, καθώς όλοι θα κληθούν να πιουν τα cocktails τους!

 

Οφέλη:
•Διατμηματική συνεργασία
• Διαχείριση χρόνου
• Δημιουργικότητα
• Δυναμική ομάδας
• Εφαρμογή best practises
•Ομαδική αποτελεσματικότητα
• Ομαδική επικοινωνία
• Πρακτική ηγεσία
•Energising a conference
• Fun & Motivation
• Out of the box thinking
• Networking
• Uniting Teams

Ask us Today

Happy Clients

Thanks so much for everything!

For the great team building activity, the amazing energy and positivity and, of course, for taking such good care of us so we didn't get lost around the wonderful Acropolis!

 

Περισσότερα