• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η συνταγή της επιτυχίας

Creative Cocktails

Διάρ­κεια:       2,00- 4,00 ώρες

Συμ­με­το­χή:    20-150 άτομα

Το­πο­θε­σία:   εσω­τε­ρι­κός & εξω­τε­ρι­κός χώρος

 

Προτείνουμε ένα σενάριο στο οποίο οι ομάδες που θα χωριστούν μεταξύ των συμμετεχόντων προσπαθούν να συναγωνισθούν στην παρασκευή ενός πολύ δροσερού Cocktail ή αλλιώς την πιο επιτυχημένη συνταγή συνεργασίας!!

Οι ομάδες συνθέτουν κομμάτι- κομμάτι την συνταγή για την παρασκευή του cocktail. Τα κομμάτια της συνταγής και τα υλικά για την παρασκευή του cocktail, η ομάδα τα συγκεντρώνει μέσα από διαπραγματεύσεις με τις υπόλοιπες ομάδες, ανάλογα πάντα με τα υλικά που διατίθενται.

Προτείνουμε την ετοιμασία κάποιων από τα τρία πιο γνωστά παγκοσμίως Cocktails:

COSMOPOLITAN- DAIQUIRI- MOJITO

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι απλά και ο χρόνος προετοιμασίας μικρός, το αποτέλεσμα ωστόσο θα κλείσει πανηγυρικά την όλη διαδικασία, καθώς όλοι θα κληθούν να πιουν τα cocktails τους!

 

Οφέλη:
•Διατμηματική συνεργασία
• Διαχείριση χρόνου
• Δημιουργικότητα
• Δυναμική ομάδας
• Εφαρμογή best practises
•Ομαδική αποτελεσματικότητα
• Ομαδική επικοινωνία
• Πρακτική ηγεσία
•Energising a conference
• Fun & Motivation
• Out of the box thinking
• Networking
• Uniting Teams

Ask us Today

Happy Clients

The team building for B&D’s managers was a success thanks to you! We were happy to spend these days with you. We learnt a lot about the team, about the different personalities, about the relationships between the different members and about the way we can improve our organization with these people! The indoor activities allowed us to understand many important concepts of management and the outdoor ones had put us in real situations of working as a whole team.

All the participants were very excited and they had the feeling to be in a very high level event where they could improve their skills. Many of them have sent us great emails to thank us (therefore thank you) for this team building.

Περισσότερα