• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η συνταγή της επιτυχίας

Τα υλικά είναι απλά και ο χρόνος προετοιμασίας μικρός, η διαδικασία ωστόσο θα κλείσει πανηγυρικά, καθώς όλοι θα κληθούν να πιουν τα cocktails τους!

~~

Creative Cocktails

Διάρ­κεια:       2,00- 4,00 ώρες

Συμ­με­το­χή:    20-150 άτομα

Το­πο­θε­σία:   εσω­τε­ρι­κός & εξω­τε­ρι­κός χώρος

 

Προτείνουμε ένα σενάριο στο οποίο οι ομάδες που θα χωριστούν μεταξύ των συμμετεχόντων προσπαθούν να συναγωνισθούν στην παρασκευή ενός πολύ δροσερού Cocktail ή αλλιώς την πιο επιτυχημένη συνταγή συνεργασίας!!

Οι ομάδες συνθέτουν κομμάτι- κομμάτι την συνταγή για την παρασκευή του cocktail. Τα κομμάτια της συνταγής και τα υλικά για την παρασκευή του cocktail, η ομάδα τα συγκεντρώνει μέσα από διαπραγματεύσεις με τις υπόλοιπες ομάδες, ανάλογα πάντα με τα υλικά που διατίθενται.

Προτείνουμε την ετοιμασία κάποιων από τα τρία πιο γνωστά παγκοσμίως Cocktails:

COSMOPOLITAN- DAIQUIRI- MOJITO

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι απλά και ο χρόνος προετοιμασίας μικρός, το αποτέλεσμα ωστόσο θα κλείσει πανηγυρικά την όλη διαδικασία, καθώς όλοι θα κληθούν να πιουν τα cocktails τους!

 

Οφέλη:
•Διατμηματική συνεργασία
• Διαχείριση χρόνου
• Δημιουργικότητα
• Δυναμική ομάδας
• Εφαρμογή best practises
•Ομαδική αποτελεσματικότητα
• Ομαδική επικοινωνία
• Πρακτική ηγεσία
•Energising a conference
• Fun & Motivation
• Out of the box thinking
• Networking
• Uniting Teams

Ask us Today

Happy Clients

Thanks Thodoris for this wonderful experience, I personally have learned more than I could even imagine! Each of us got in fact out of his comfort zone, and the result was simply amazing! If we just keep just that life probably starts at the end of our comfort zone, that would be in itself a very big achievement for this team building! Thanks again to your team, that made it happen!

Περισσότερα